น้ำตกสร้อยสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติผาเเต้ม) อุบลราชธานี

97

น้ำตกสร้อยสวรรค์ อยู่ในเขตอำเภอโขงเจียม ภายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 ห่างจากอำเภอโขงเจียมประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลจากหน้าผาสูงชันสองด้าน ซึ่งเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง สูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกที่มีคนนิยมไปเที่ยวกันมาก นอกจากนี้ บริเวณน้ำตกยังมีต้นไม้และดอกไม้ป่า ช่วยเสริมบรรยากาศความงามของน้ำตกแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำโขง ผืนป่าและหน้าผาหินฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน ฤดูที่น่าเที่ยวควรจะเป็นหลังฤดูฝนใหม่ๆ เพราะจะมีน้ำมาก

Soi Sawan Waterfall in Khong Chiam District within the area of ​​Pha Taem National Park On National Highway No. 2112, about 30 kilometers from Khong Chiam District, is a large waterfall that flows from a steep cliff on both sides. which originated from Huai Soi and Lam Sae Phai converge like a necklace before flowing into the Mekong River, approximately 20 meters high, with water flowing all year round It is a waterfall that is popular with many people. In addition, the waterfall area has trees and wild flowers. Help enhance the beauty of this waterfall. Tourists can see the Mekong River scenery. Clear forests and rocky cliffs on the Lao side The best season to visit should be after the new rainy season. because there will be a lot of water

Comments

comments