น้ำตกห้วยทราย อำนาจเจริญ

292
ˆ

น้ำตกห้วยทรายบ้านห้วยฆ้องต. ป่าอ. ชานุมเป็นน้ำตกที่เกิดจากฝายน้ำอ้อยห้วยทรายรอบเมืองเป็นแนวหินผาน้ำลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ตามแนวโชดหินแก่งคอยนางหลังชั้นน้ำตกไปน้ำจะ ไหลออกเป็นรางเล็กมีความชุมชื่นเกิดเป็นป่าเฟิร์นข้างลำห้วยอย่างอุดมสมบูรณ์เป็นชุมน้ำอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสมการพักผ่อนของทัวร์โดยทั่วไปได้เป็นอย่างดีเด่น – ลานหินทรายแดงเป็นชั้น ๆ เตี้ย ๆ จนเกิดเป็นน้ำตก – เหนือตัวน้ำตกมีการสร้างตั้งเพื่อใช้ในช่วงหน้าต่ำ – และเป็นแหล่งเพื่อพักผ่อนการบริหารมีแอ่งน้ำใช้เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำ ป่าตลอดปีตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านทองศิลาเทศป่าอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญน้ำตกสวยงามมากบรรยากาศดีสำหรับเที่ยวพักผ่อนนอนหลับ

Huai Sai Waterfall, Ban Huai Khong Subdistrict Chanum Forest is a waterfall formed by Huai Sai Weir, around the city, is a rocky cliff, cascading water in layers along the shoal rock of Kaeng Khoi Nang, behind the waterfall layer. It flows into a small trough. There is a plentiful community of ferns beside the creek. It is another suitable area for the rest of the tour as well as outstanding. – Red Sandstone Lan is a low layer until it forms a waterfall. – Above the waterfall is built for use in the low face – and as a source for resting management There is a basin that is used as a small waterfall with water. The forest throughout the year is located at Village No. 5, Ban Thong Silatet, Pa Chanuman District, Amnat Charoen Province. The waterfall is very beautiful, good atmosphere for relaxing and sleeping.

Comments

comments