น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง น้ำในลำห้วยสาขาเริ่มเอ่อล้นฝั่งเข้าท่วมที่นาชาวบ้าน​อุบล

161

ผลกระทบจากการที่พายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน ประกอบกับ ทางเขื่อนไชยะบุรี ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ได้ปล่อยน้ำออกจากเขื่อน ลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้ ระดับน้ำในลำน้ำโขงเขตอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร ไปจนถึงอำเภอโขงเจียม เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่หน้าสถานีเรือเขมราฐ ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นถึง 90 เซนติเมตรขณะที่ น้ำในลำห้วยสาขาหลายสาย เริ่มเอ่อล้นฝั่งเข้าท่วมที่นาของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างนาวาเอกณัฐวัชต์ วิชกูล ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี เผยว่า ทางหน่วยได้จัดเตรียมกำลังพล รถ เรือ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอดแนวชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ทางราชการได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงและที่ราบลุ่ม ให้เฝ้าระวัง ติดตามข่าวจากกรมอุตุวิทยา อย่างไกล้ชิด หากประสบอุทกภัย ให้ประสานหน่วยงานราชการข้างเคียง เพื่อเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที

Comments

comments