บึงกาฬสอบครูผู้ช่วยคึกคักผู้ปกครอง ญาติให้กำลังใจหน้าห้องสอบ

308

ที่สนามสอบครูผู้ช่วยสนามที่ 1โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สอบวันสุดท้าย (29-30 ส.ค.)นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ

ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะดำเนินการสอบ ผู้เข้าสอบซึ่งมีผู้ปกครองและญาติที่มารอคอยให้กำลังใจจำนวนมาก โดยมีนายภัทรวรรธน์ แก้วบวรวิชญ์ ศธจ.บึงกาฬ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.บึงกาฬ นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ.ร.ร.บึงกาฬ นายอุบล ไชยดี ผอ.ร.ร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ปธ.คณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายพิทักษ์ ราชาทุม รอง ผอ.กศน.บึงกาฬ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.และนายวานิตย์ สิมงาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ สนง.ศธ.ภาค 10 ให้การต้อนรับ โดย ผวจ.ได้เดินทักทายกับญาติและผู้ปกครองที่นั่งรออยู่ตามใต้อาคารเรียนและหอโดมก่อนจะขึ้นไปตรวจเยี่ยมตามห้องสอบ ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัดที่มาสอบในสนามบึงกาฬ โดยส่วนหนึ่งก็เชื่อในความบริสุทธิ์ยุติธรรมของคณะจัดการสอบที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และที่สำคัญอีกอย่างคือที่บึงกาฬตำแหน่งครูมักจะว่างบ่อย นอกจากการเกษียณอายุราชการตามปกติแล้วยังมีการขอย้ายออกจากพื้นที่เป็นประจำเป็นการขอย้ายกลับภูมิลำเนาบ้าง ผู้เข้าสอบได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ 2 ปีจึงมีโอกาสที่จะได้บรรจุนั่นเอง

นายภัทรวรรธน์ แก้วบวรวิชญ์ ศธ.บึงกาฬ ประธานจัดสอบได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ข้อสอบทุกวิชาเป็นข้อสอบที่ออกมาจากส่วนกลาง ไม่ใช่พื้นที่เป็นคนออกข้อสอบ จึงมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีใครช่วยเหลือใดๆ กับผู้เข้าสอบได้ ขอให้มั่นใจในขบวนการ ทั้งกระบวนการออกข้อสอบและขบวนการดำเนินการสอบ ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม ซึ่งในการครั้งนี้ มีผู้เข้าสอบ 3,030 คน และที่สนามสอบที่โรงเรียนบึงกาฬมีทั้งหมด 56 ห้องรวมแล้วประมาณ 1,000 คนเศษ ส่วนที่สนามสอบที่โรงเรียนศรีวิไลวิทยาอำเภอศรีวิไลและที่โรงเรียนพรเจริญวิทยา อําเภอพรเจริญ ผู้เข้าสอบประมาณแห่งละ 1,000 เศษเช่นกัน จึงขอฝากถึงผู้ปกครอง ญาติและผู้เข้าสอบว่า หากมีการแอบอ้างว่ามีการช่วยเหลือท่านได้ในการสอบครั้งนี้ ขอให้ท่านจงอย่าหลงเชื่อกับบุคคลที่แอบอ้างนั้น เพราะว่า นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าฯ บึงกาฬ ประธาน กศจ.บึงกาฬได้ให้นโยบายว่าการสอบครั้งนี้ให้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงฝากถึงผู้ปกครองอย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือบุตรหลานให้สอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ได้