บึงกาฬเปิดงาน“ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง”

62

ที่ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้แนวคิด ”ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง” โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย หรือ มท.2 คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก.อบจ.หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายสนิท ผวจ.บึงกาฬกล่าวว่า มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 8 “ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง” บึงกาฬเป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม.2554 โดยการผลักดันและสนับสนุนของ ท่าน ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น วันนี้จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬครบรอบปีที่ 11 โดยได้จัดงานเฉลิมฉลองระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2565 จังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองลุ่มแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครราว 765 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงบอลิคำไช สปป.ลาว มีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนยาวกว่า 120 กิโลเมตร มีสถานท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม อาทิ อุทยานแห่งชาติภูลังกาคือถ้ำนาคา ภูสิงห์ หินสามวาฬ น้ำตกถ้ำพระ น้ำตกเจ็ดสี ภูทอก แก่งอาฮง (สะดือแม่น้ำโขง) พิพิธภัณฑ์ซุมชนมีชีวิตด้านการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลชุมชน ระดับอำเภอจำนวน 7 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 61 แห่ง บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 3,318 คน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 7,861 คนสถานการณ์และข้อมูล โควิด 19 ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬถูกจัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง 47 จังหวัด (สีเหลือง ) การฉีดวัคซีนของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 86.88 มียอดผู้ป่วยสะสม รวม 6,514 ราย รักษาหายแล้วสะสม 5,822 รายอยู่ระหว่างการรักษาเป็นผู้ป่วยสีเขียว 668 ราย (ไม่มีผู้ป่วยสีส้ม สีแดง)

สำหรับเขตสุขภาพที่ 8 มีความโดดเด่นด้านการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเป็น Medical Hub 4 ด้าน คือ Medical Service Hub ศูนย์กลางบริการสุขภาพ บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แพทย์ไทยและแผนปัจจุบัน, Product Hub ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนการปลูก ผลิต แปรรูป พัฒนาอย่างครบวงจร จัดตั้งธนาคารต้นกล้ากัญชา สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์กัญชา และพัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน WHO-GMP 4 แห่ง, Academic Hub ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย ร่วมมือกับสถาบันกัญชาทางการแพทย์และสถาบันการศึกษาพัฒนาศูนย์การวิจัยลุ่มน้ำโขง และ Wellness hub ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่วมมือเครือข่ายจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกว่า 25 เส้นทาง เรียนรู้กัญชา กัญชง สมุนไพร เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาริมฝั่งโขง สร้างสรรค์กัญชาศิลปะบำบัด จัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ และหลักสูตรกัญชา สมุนไพรในอาหาร-เครื่องดื่มเป็นยา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยกัญชาเสรีทางการแพทย์ต่อไป จากนั้นได้เดินชมบูธต่างๆ ที่นำผลิตภัณฑ์ของกัญชา กัญชงมาสาธิตและร่วมร้องเพลงกับนักร้องนักโดนตรีที่มาเปิดการแสดงด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร เลย นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เป็นเขตสุขภาพที่มีจังหวัดอยู่ในประวัติศาสตร์กัญชามายาวนาน มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรเป็นอย่างดี พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทางร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเชื่อมโยงแหล่งปลูกและผลิตกัญชา กัญชง กับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม อาทิ บึงโขงหลง หินสามวาฬ ถ้ำนาคา เป็นต้น

Comments

comments