บึงกาฬ นำร่องฉีดวัคซีนเชิงรุกไปตาม รพ.สต.

121

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายแพทย์กฤษฏา ศิริชัยสิทธิ์ รอง ผอ.รพ.บึงกาฬ นำแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการให้บริการระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงประชาชน โดยเน้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรครวมถึงหญิงตั้งครรภ์ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเสียชีวิตหากได้รับเชื้อ ซึ่งในวันนี้ได้นำวัคซีน ซิโนแวค จำนวน 81 โดส มาฉีดให้ประชาชน และในวันพรุ่งนี้อีก 84 โดส ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางมารอฉีดจำนวนมาก จนเลยจำนวนวัคซีนที่เตรียมมาฉีด ซึ่งทาง รพ.สต.ได้ลงนัดคิวไว้ให้สำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวันนี้ เป็นฉีดในวันพรุ่งนี้แทน โดยมีนางเบญจวรรณ สมภักดี สาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ นางกัลยา ไชยฤทธิ์ ผอ.รพ.สต.โนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการกับประชาชน นายแพทย์กฤษฏา ศิริชัยสิทธิ์ รอง ผอ.รพ.บึงกาฬ กล่าวว่า การให้บริการในวันนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้น 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ ได้รับวัคซีนได้มีโอกาสติดเชื้อน้อยลงหากติดเชื้อก็มีโอกาสเสียชีวิตน้อย ซึ่งการลงพื้นที่นำวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน ก็จะเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้ได้มากขึ้น ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ดำเนินการ ต่อไปจากนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไปทุก รพ.สต.ทุกแห่ง ให้ชาวบึงกาฬได้รับวัคซีนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ลดการติดเชื้อได้มากขึ้น ซึ่งวัคซีนที่ได้มาในล็อตนี้ก็จะกระจายฉีดตาม รพ.สต.ละ 100 โดส ซึ่งก็เป็นการฉีดวัคซีนเชิงรุกเข้าถึงสถานที่และตัวบุคคลเป้าหมายคือผู้สูงอายุ7 กลุ่มโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย

Non Somboon Health Promoting Hospital Ban Non Somboon, Non Somboon Subdistrict, Mueang Bueng Kan District, Bueng Kan Province, Dr. Kritsada Sirichaisit, deputy director of Bueng Kan Hospital, led doctors and nurses to visit the area to provide vaccination services to the elderly 60 years and over and 7 chronic diseases. pregnant woman in the area of ​​Non Somboon Subdistrict Which today is the first day of service at the sub-district, village level to distribute vaccines to the people. focusing on the elderly 60 years and over and 7 disease groups, including pregnant women Build immunity and prevent death if infected. Today, 81 doses of the Sinovac vaccine have been injected to the public. And tomorrow, another 84 doses, which have received the attention of the public waiting for a large number of injections. Until the number of vaccines that are prepared to inject, which the hospital. Sor. has made an appointment for those who did not inject today. It’s an injection tomorrow instead. with Mrs. Benjawan Sompakdi, Mueang Bueng Kan District Public Health, Mrs. Kanlaya Chairit, Director of Nonsomboon Hospital. Relevant officials provide services to the public. Dr. Kritsada Sirichaisit, deputy director of Bueng Kan Hospital, said today’s service is in line with the Ministry of Public Health’s policy. that want people over 60 years old, 7 groups of chronic diseases and pregnant women Vaccination is less likely to be infected. If infected, there is less chance of death. By visiting the area to bring vaccines to people at the sub-district level, villages will increase their access to vaccines. which today is the first day of operation From now on, every vaccination area will be visited. All SAT hospitals for the Bueng Kan people to receive more comprehensive vaccines reduce infection more The vaccines obtained in this lot will be distributed according to 100 doses per hospital, which is a proactive vaccination to reach the location and target person is the elderly7 disease groups quickly and effectively with

Comments

comments