บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

278
DCIM100MEDIADJI_0390.JPG

บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเลยทีเดียวโดย มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสงบและร่มรื่นเป็นอย่างมากโดยบริเวณโดยรอบ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกนานาพันธุ์ และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆมากมาย นอกจากนี้ บริเวณนี้นั้นยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัดรวมทั้งจัดมหรสพต่างๆ โดยภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่า สนใจ คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นที่เคารพบูชาของชาว ร้อยเอ็ด พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ กลางสวนดอกไม้ พานรัฐธรรมนูญ และนาฬิกาดอกไม้ ภูพลาญชัย มีลักษณะเป็นสวนสัตว์และน้ำตกจำลอง สนามเด็กเล่น นกชนิดต่างๆ สวนสุขภาพ และลานออกกำลังกายอีกด้วยลักษณะเด่น เป็นเกาะอยู่กลางมีแม่น้ำล้อมรอบ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนง่ายต่อการเดินทางบรรยากาศดีเหมาะสำหรับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

ประวัติ บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เป็นบึงที่เกิดจากพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก) นำชาวบ้าน 40,000 คน ขุดขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2469 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่น และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่าง ๆ หลายพันธุ์ มีเรือจักรยานน้ำและเรือพายไว้บริการประชาชนพายเล่นในบึง นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมทั้งจัดมหรสพต่าง ๆ

Bueng Plan Chai is located in the center of Roi Et city. It is known as the symbol of the province ever. It looks like an island in the middle of a large pond. It is a place to relax, peaceful and very shady by the surrounding area. decorated as a flower garden And in the pond, there are many different types of fish. In addition, this area is also used as a venue for the province’s festivals as well as various entertainment events. Within Bueng Plan Chai there is also an interesting building, which is the City Pillar Shrine. It is worshiped by the people of Roi Et, a large Buddha image in a posture of posture. in the middle of the flower garden Constitution and a flower clock. Phu Plan Chai features a zoo and a simulated waterfall, a playground, a variety of birds, a health garden and an exercise area.

Distinguishing Characteristics Is an island in the middle of a river surrounded – Located in a community, easy to travel, good atmosphere, suitable for recreation – Considered a symbol of the province

History Bueng Plan Chai is located in the center of Roi Et city. regarded as the symbol of the province It looks like an island in the middle of a large pond. With an area of ​​approximately 2 hundred thousand square meters, is a marsh formed by Phraya Sunthon Thepkitjarak. (The first governor of Roi Et) brought 40,000 villagers excavated in 1926 as a place to relax. decorated as a large flower garden There are various plants, shady and in the swamp, there are many different species of fish. There are boats, water bikes and rowing boats to serve the people paddling in the marsh. It is also used as a venue for prefectural festivals. including organizing various entertainment

Comments

comments