บุคลากรติดเชื้อ เตรียมเตียงรับผู้ป่วยวิกฤติหมู่ ที่โคราช

248

ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 122/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นพ.ชาญชัย รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 562 ราย สอบสวนโรคเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 250 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 42 ราย และสัมผัสผู้ป่วย 270 ราย รวมยอดสะสม 10,915 ราย รักษาอยู่ 6,199 ราย รักษาหาย 4,630 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 9,909 หญิงอายุ 74 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง ประวัติไม่ทราบแหล่งที่มา เนื่องจากผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดและครอบครัวไม่มีผู้ติดเชื้อ ลำดับที่ 8,135 ชายอายุ 57 ปี ต.หนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก ประวัติเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร รายที่ 4,208 หญิงอายุ 66 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง ประวัติสัมผัสผู้ป่วย ลำดับที่ 2,672 ชายอายุ 56 ปี ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม ประวัติเดินทางมาจาก อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และลำดับที่ 10,245 หญิงอายุ 46 ปี ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม ประวัติเดินทางมาจาก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รวมเสียชีวิตสะสม 86 ราย

นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ให้การรักษาผู้ป่วยจำนวน 224 ราย เป็นผู้ป่วยสีแดงเข้มต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 30 ราย อาการหนักใช้ออกซิเจนความดันสูง 54 ราย อาการปานกลางต้อง ให้ออกซิเจนและยาต้านไวรัส 105 ราย และอาการเล็กน้อย 30 ราย แนวโน้มโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวและสูงวัยจะมีปัญหาระบบทางเดินหายใจต้องใส่ท่อออกซิเจนมากขึ้น

Comments

comments