บุรีรัมย์ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 112 พบในพื้นที่จังหวัด 49

265

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ (โควิด-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึง วันที่ 3 ก.ย.2564 ของ จ.บุรีรัมย์ ว่า วันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 112 ราย แยกเป็น ผู้ป่วยติดเชื้อพบในพื้นที่จังหวัด 49 ราย ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 63 ราย แยกเป็น ติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง 16 ราย และติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง(พบก่อนเข้าสถานกักกันตัว) LQ 47 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 14,055 ราย เสียชีวิตสะสม 40 ราย หายป่วยสะสม 12,231 ราย ยังรักษาอยู่ 1,784 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 112 ราย กระจายใน 15 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ แยกเป็น ผู้ติดเชื้อพบในพื้นที่อำเภอเมือง 30 ราย (ในพื้นที่ 25 ราย), อ.สตึก 7 ราย (ในพื้นที่ 3 ราย), อ.กระสัง 27 ราย (ในพื้นที่ 4 ราย), อ.ละหานทราย 5 ราย (ในพื้นที่ 5 ราย), อ.บ้านกรวด 7 ราย (ในพื้นที่ 4 ราย), อ.หนองกี่ 6 ราย (ในพื้นที่ 3 ราย), อ.ปะคำ 7 ราย (ในพื้นที่ 3 ราย), อ.พลับพลาชัย 2 ราย (ในพื้นที่ 2 ราย), อ.นางรอง 5 ราย, อ.ลำปลายมาศ 4 ราย, อ.คูเมือง 4 ราย, อ.หนองหงส์ 1 ราย, อ.ห้วยราช 2 ราย, อ.แคนดง 1 ราย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 4 ราย

โดยอำเภอที่พบผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ อ.ประโคนชัย 1,368 ราย รองลงมา อ.กระสัง 1,288 ราย, อ.เมือง 1,224 ราย, อ.สตึก 1,182 ราย, อ.ลำปลายมาศ 1,165 ราย, อ.บ้านกรวด 692 ราย และ อ.คูเมือง 660 ราย ตามลำดับ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม ทั้งหมด 2,820 ราย แยกเป็นรายใหม่ 12 ราย และรายเก่า 2,808 ราย ส่วนการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม/แดง/ส้ม สะสม 31,362 ราย แยกกักตัวที่บ้าน 26,131 ราย และกักตัวในท้องถิ่น 5,231 ราย