บุรีรัมย์​ผักแพง​ แม่ค้าสู้ต้นทุนไม่ไหว ปรับเปลี่ยน​หันมารับผักพื้นบ้าน

111

จากสถานการณ์ที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่แพงขึ้นเกือบทุกอย่าง   โดยเฉพาะพืชผักช่วงนี้มีราคาสูงขึ้นเท่าตัว  อาทิ    พริกแดงจินดาจากเดิมกิโลกรัมละ 50 – 60 บาท  ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 130 บาท  ผักชีเดิมกิโลกรัมละ   60 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท   แตงกวา  และมะเขือเปราะเดิมกิโลกรัมละ 10 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 30   ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด​ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ต้องชะลอการสั่งซื้อผักจากต่างจังหวัดชั่วคราว   เนื่องจากแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหว   ประกอบกับประชาชนก็ไม่มีกำลังซื้อเหมือนเมื่อก่อน  ทำให้ยอดขายลดลงจากเดิมเท่าตัว    จึงได้ปรับเปลี่ยนด้วยการหันมารับซื้อผักพื้นบ้านตามฤดูกาลขายแทน   อาทิ  เห็ดนางฟ้า     ผักสลิด   ผักปรัง   และขี้เหล็ก  ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40 – 50 บาทเท่านั้น   เมื่อนำมาขายต่อก็จะขายง่ายกว่าเพราะต้นทุนต่ำกว่า     แต่บางร้านก็เลือกลดปริมาณการสั่งซื้อผักจากต่างจังหวัดลง   จากเดิมที่เคยรับมาวันละ 10 กิโลกรัม  ก็จะลดเหลือวันละ 5 กิโลกรัม  นางฐิติรัตน์   นพรัตน์   บอกว่า   หลังจากที่ราคาผักแพงขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น พริกแดงจินดา   ต้นหอม  ผักชี  ผักกาดขาว  และพืชผักอีกหลายชนิดที่เคยรับมาจากต่างจังหวัด  แต่ช่วงนี้มีราคาสูงจากปกติเท่าตัว   จึงได้ชะลอการรับมาขาย   ก็ปรับเปลี่ยนด้วยการหันมารับซื้อผักพื้นบ้านที่มีต้นทุนถูกกว่าขายแทน    เพราะนอกจากต้นทุนจะต่ำกว่าแล้ว   ก็ยังขายง่ายกว่าด้วยเนื่องจากประชาชนเองก็ไม่มีกำลังซื้อเช่นกัน