บุรีรัมย์ ตามคาด อดีตบิ๊ก ขรก.พรึ่บ เข้ารอบ สว.ระดับประเทศ

52

สื่อข่าวรายงานผลการลงคะแนนเลือก สว.ระดับจังหวัด ในรอบสอง หรือ รอบไขว้กลุ่ม เพื่อเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของกลุ่มอาชีพละ 2 คน จำนวน 20 กลุ่ม รวม 40 คน เพื่อเข้าไปเลือก สว.ในระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ โดยในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ หลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนในเวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งจัดขึ้น ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนครและโรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ผลปรากฏว่า ผู้สมัคร สว.ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับเลือกเข้าไปในระดับประเทศ จากทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นายมงคล สุระสัจจะ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง , นายอภิชาต งามกมล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ , กลุ่มที่ 2 พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร อดีต ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กับ นายไกรสร อินไชย , กลุ่มที่ 3 นายชาตรี อัครสุขบุตร กับนายสุริยาวุธ บุญดี , กลุ่มที่ 4 นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับนายฤชุ แก้วลาย , กลุ่มที่ 5 นางปวีณา สาระรัมย์ กับ น.ส.สำเนียง พิราญรัมย์ , กลุ่มที่ 6 นายสุภาพ งามเกิด กับน.ส.สุพิน จันงาม , กลุ่มที่ 7 นายสมชาย เปียคำ กับนายจตุพร เรียงเงิน , กลุ่มที่ 8 นายไพรัตน์ ชื่นศรี ปราชญ์ชาวบ้าน กับนายธนวิทย์ ธนมีชัย , กลุ่มที่ 9 นางภิญญามาศ แก้วสีนอ กับนางวรรษมนต์ คุณแสน , กลุ่มที่ 10 นางบุปผา โคตรงาม กับนางอรยา ดวงพายัพ

กลุ่มที่ 11 นายทัศน์พงษ์ ชะรุมรัมย์ กับนางน้อย อุดดามาตร , กลุ่มที่ 12 นายวัชระ มากระจัน กับนายทวี สมใจ , กลุ่มที่ 13 นายพรเพิ่ม ทองศรี อดีตหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กับนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล , กลุ่มที่ 14 นายสว่าง เจริญรัมย์ กับนางสมปอง ชึรัมย์ , กลุ่มที่ 15 นางพรรณี ชบา กับนางเลขา สมบัติทรัพย์ , กลุ่มที่ 16 นางประณีต เกรัมย์ กับนายโกวิทย์ เจริญพจน์ , กลุ่มที่ 17 นายชาญชัย ไชยพิศ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กับนางประไม หอมเนียม , กลุ่มที่ 18 นายศุภชัย กิตติภูติกุล ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ ประจำ จ.บุรีรัมย์ กับ นางผจงจิตต์ อินทราชา , กลุ่มที่ 19 นายพลวรรธน์ เชื่อมรัมย์ กับนายประทีป ใสสดศรี และกลุ่มที่ 20 นางวลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์ กับ น.ส.ถวัลย์ลักษณ์ วงษ์มะณี