บุรีรัมย์​ น้ำท่วมบ้าน เดือดร้อนกว่า 200 หลังคาเรือน​

21

หลังจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมวลน้ำเหนือจากจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลมาสมทบในพื้นที่อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้เอ่อท่วมบ้านราษฎร และถนนเข้า-ออกหมู่บ้าน ในตัวอำเภอพุทไธสง 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ม.1 , ม.2 ม. 3 ต.พุทไธสง และ ม.1 , ม.10 ต.มะเฟือง ระดับน้ำเฉลี่ยตั้งแต่ 30 – 70 เซนติเมตร สัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก ซึ่งในจำนวนนี้มีบางหมู่บ้านปริมาณน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกได้ ต้องใช้เรือในการสัญจรแทน ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้าน และถนนกว่า 200 ครัวเรือน ซึ่งเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลพุทไธสง พร้อมด้วยทางอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งได้นำกระสอบบรรจุทรายไปแจกจ่ายให้ตามครัวเรือน เพื่อนำไปปิดกั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้าบ้าน พร้อมทั้งได้ทำการขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ และประสานขอเครื่องสูบน้ำจากชลประทานจังหวัด และ อบจ. เพื่อเร่งสูบระบายน้ำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนและถนนในเขตเทศบาล ลดลงโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม