บ้านค้อจัดใหญ่ บุญมหาชาติ เทศกาลหุ่นเซียงยืน กว่า 200 ตัว

197

เทศบาลตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจักรพงศ์  เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ  พร้อมชาวชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 10 โรงเรียน  ร่วมกันแห่บุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) เทศกาลหุ่นเซียงยืน มาตามถนนเส้นทางสายบ้านค้อ หนองแปน ระยะทางกว่า 4 กม.  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีชาวบ้านแต่งตัวเป็นหุ่นเซียงยืน  ในลักษณะต่างๆกว่า 200 ตัว นายจักรพงศ์  เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ กล่าวว่า งานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) เทศกาลหุ่นเซียงยืน ประจำปี 2566 เป็นประเพณีบุญประจำปีในฮีตสิบสอง      ที่ชาวตำบลบ้านค้อ สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ตามคติความเชื่อที่ว่า หากผู้ใด    ได้ฟังเทศน์เรื่องราวพระเวสสันดรจบทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในการเทศน์ครั้งเดียว จะได้เกิด   ร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย เกิดความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวอยู่เย็นเป็นสุขภายในชุมชน ซึ่งในปีนี้การจัดงานบุญผะเหวดของชาวตำบลบ้านค้อ ได้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมหุ่นเซียงยืนของตำบลบ้านค้อ ที่ได้หายไปจากชุมชนเป็นเวลานาน ซึ่งหุ่นเซียงยืนในภาพความทรงจำและคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านและบุคคลสำคัญ ในท้องถิ่น คือ ศรัทธา คือผู้นำพาพี่น้องป้องปายสร้างบ้านแปงเมือง ผู้นำในการเผชิญต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งภัยจากธรรมชาติ หุ่นเซียงยืนสร้างจากวัสดุอุปกรณ์  ภายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ เศษผ้า เศษเส้นด้าย เศษเส้นไหม รวมถึงผ้าขาว ผ้าอาบน้ำฝน     ผ้าสบง จีวร ที่ไม่ใช้แล้ว มีการเขียนคิ้วเขียนตา แต้มสีสันด้วยสีจากเปลือกไม้ จากก้อนถ่าน อัตลักษณ์ของเซียงยืนมีลักษณะ ไม่ดุร้าย ไม่น่ากลัว สร้างความอบอุ่น สนุกสนานรื่นเริงต่อผู้พบเห็น