ประมูลทุเรียนนนท์พันธุ์ก้านยาวลูกละ 8 แสนบาท

1705

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF DURIAN )

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประมูลทุเรียนนนท์ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆในจังหวัดนนทบุรี รพ.พระนั่งเกล้า และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

โดยทุเรียนที่นำมาให้ประมูลครั้งนี้รวมทั้งหมด 9 ลูก เป็นทุเรียนพันธุ์ก้านยาว 2 ลูก พันธุ์หมอนทอง 6 ลูก และพันธุ์สาวน้อย 1 ลูก จากสวนป้าต้อย-ลุงหมู ของนางมะลิวัลย์ หาญใจไทย ต.บางรักน้อย จำนวน 4 ลูก สวนอภิรัญญา ของนางเบญจมาศ แตงไทย ต.บางรักน้อย 2 ลูก สวนนิพพา ของนางนิพา แตงอ่อน ต.เสาธงหิน 1 ลูก และสวนณัฐทิดา ของนายวินัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อ.บางใหญ่ 2 ลูก ซึ่งทุเรียนทั้งหมดนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางไปปีนตัดด้วยตัวเองเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการการันตีว่าเป็นทุเรียนนนท์แท้ๆ

สำหรับการประมูลลูกแรกเป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้คือดร.ชัยรัตน์ จำนงการ ในราคา 250,000 บาท ลูกที่สองเป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้คือธนทัต ชวาลดิษฐ์ ในราคา 160,000 บาท ลูกที่สาม เป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้คือนายลักษณ์วรรณ วงศ์การ ในราคา 180,000 บาท ลูกที่สี่เป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้คือดร.ชัยรัตน์ จำนงการ ในราคา 180,000 บาท ลูกที่ห้าเป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้คือนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย ในราคา 180,000 บาท

ส่วนลูกที่หกเป็นทุเรียนหมอนทอง ผู้ที่ประมูลได้คือนางวราภรณ์ วจีไกรลาศ ประมูลในราคา 270,000 บาท ลูกที่เจ็ดเป็นทุเรียนสาวน้อย ผู้ที่ประมูลได้คือนายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ในราคา 210,000 บาท ลูกที่แปดเป็นทุเรียนก้านยาว ผู้ที่ประมูลได้คือ พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ ในราคา 200,000 บาท และลูกที่เก้าเป็นทุเรียนก้านยาวที่มีการประมูลกันอย่างดุเดือนจนมาจบที่ราคา 800,000 บาท ผู้ที่ประมูลได้คือดร.ชัยรัตน์จำนงการ เป็นการทำลายสถิติทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกของเมื่อปีที่แล้วโดยมีผู้ที่ประมูลไปได้ในราคา 310,000 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ประมูลทุเรียนไปแล้วได้นำกลับมาประมูลเพิ่มอีก 3 ลูกเพื่อหารายได้ช่วยการกุศล โดยมีผู้สนใจประมูลไปรวมทั้งหมดเป็นเงิน 460,000 บาท สรุปยอดเงินที่ได้จากประมูลทุเรียนบุญครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 2,809,000 บาท

สำหรับทุเรียนนนท์นั้นนับวันจำหาทานยากขึ้น ตามรายงานของเกษตรจังหวัดนนทบุรีสรุปว่าทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปีนี้มีผลผลิตเพียงแค่ 900 ลูก จากสวนต่างๆที่ยังคงเหลือจากถูกน้ำท่วมเมื่อปี 54 ขณะนี้ทางชาวสวนได้มีการปลูกขึ้นมาทดแทนแต่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 7-10 ปี ทำให้ทุเรียนนนท์ไม่มีวางขายตามท้องตลาด ในแต่ละปีจะมีผู้อยากลิ้มลองรสชาดความอร่อยของทุเรียนนนท์ต้องใช้วิธีไปจองกับเจ้าของสวนถึงจะได้ลิ้มลอง

On the 1st Floor, CentralPlaza, Westgate, Bangyai, Nonthaburi, the venue of the NONTHABURI THE KING OF DURIAN. The President of Durian Durian All proceeds will be donated to the various homes in Nonthaburi. King Rama I Hospital And the Red Cross in Nonthaburi.

The durian brought to auction this total of 9 children, 2 long-tailed durians, 6 pairs of mice, and 1 young girl from the park. There are 4 children of Mrs. Malinee Tanchaiyothin, Bangrak Noi, and 2 children of Benjamas Rattanakosin. Mr. Vinyai Senee Wong Na Ayutthaya, Bang Yai 2 children, which all durian governor of Nonthaburi. I went to cut myself on June 7 to guarantee that Durian is genuine.

For the first auction is a pillow. The auction was Dr. Chaiyan Chamnong for 250,000 baht, the second is a pillow duong. The auctioneer is Tanat Chalitipit at 160,000 baht. The auction is Mr. Luckawan Wong for 180,000 baht, the fourth is a pillow duong. The auction is Dr. Chan Chai Kongong for 180,000 baht, the fifth is a pillow. The auctioneer is Mr. Pornanan. Happy Prachakchai for 180,000 Baht

The sixth child is a pillow. The auctioneer is Mrs. Varaporn Vajirakrabas auction price of 270,000 Baht, the seventh child is a young durian. The auctioneer is Mr. Ruangsak Sangpenpunt for the price of 210,000 baht, the eighth is a long-tailed durian. The auctioneer is Lt. Col. Dr. Tongchai Yenprasert at 200,000 baht and the ninth durian lentil that has been auctioned monthly until the end of the price of 800,000 baht. The auction was Dr. Chaiwat Chamnong. The most expensive durian in the world last year was auctioned at 310,000 baht. In addition, the durian auctioneers have already auctioned three more to help charitable causes. The auction total of 460,000 baht. Summary of the total amount of durian auction worth 2,809,000 baht.

For durian, it is difficult to remember. According to the report of Agriculture Nonthaburi province concluded that Durian in Nonthaburi. This year, only 900 plants from the park, which was flooded in 54 years, now the planters have been replanted, but can not produce it must take no less than 7-10 years. Durian is not sold in the market. Each year, there are people who would like to taste the deliciousness of Durian Non.