ประเพณี บุญบั้งไฟ โชว์รำถวายหลวงปู่ฟ้าลั่น นางรำร่วมงาน ณ วัตโคธาราม

140

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566″ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566  ณ วัตโคธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีโดยมี นางเกศรินทร์ ภูกิจ ที่ปรึกษา นายก อบจ.อุดรธานี ร.ต.สมควร บุญประคม ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 3 นายเข็มทอง ใจหาญ ส.อบจ.อุดรธนี อ.นายูง นางนิลวรรณ กฤษณุวรรณ หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ อบจ.อุดรธานี คณะกรรมการจัดงาน โครงการจัดงานประเพณี “บุญบั้งไฟ” ประจำปี 2566 และแขกผู้มีเกียรติที่ไม่ได้เอ่ยนาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  นายอาจอง กองมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงกล่าวว่า “ในนามของคณะกรรมการจัดงาน โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ-พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลจำปาโมง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน และโรงเรียนทุกแห่งในเขตตำบลจำปาโมง ได้กำหนดให้มีการจัดงานโครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566″ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566  ณ วัตโคธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี