ปวดไหล่ ไหล่ติด ปัญหานี้แก้ไขได้

609

เคยมั้ย….กับอาการปวดไหล่ เอื้อมมือหยิบของไม่ได้ ยกแขนไม่สุด49270987_l-scaled

อาการปวดไหล่ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน เนื่องจากโดยปกติแล้วข้อไหล่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางและมีความคล่องตัวมาก จึงทำให้มนุษย์สามารถใช้แขนและมือทำงานในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ หากมีอาการปวดเวลาขยับ มีไหล่ติดเคลื่อนไหวได้ไม่ดี ประสิทธิภาพการทำงานของแขนจะลดลง
อาการปวดไหล่ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน เนื่องจากโดยปกติแล้วข้อไหล่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางและมีความคล่องตัวมาก จึงทำให้มนุษย์สามารถใช้แขนและมือทำงานในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ หากมีอาการปวดเวลาขยับ มีไหล่ติดเคลื่อนไหวได้ไม่ดี ประสิทธิภาพการทำงานของแขนจะลดลง
อาการปวดไหล่ที่มีไหล่ติด หรือที่เรียกว่า “Frozen Shoulder” อาการจะเริ่มจากการมีปวดข้อไหล่ที่ลุกลามขึ้นจากการปวดที่เป็นแค่ไม่กี่วัน จนไปถึงเป็นการปวดแบบเรื้อรังมีอาการต่อเนื่องหลายสัปดาห์ โดยในระยะแรกที่มีอาการปวดจะปวดเวลามีการเคลื่อนไหวบริเวณหัวไหล่ ซึ่งอาจจะปวดมากจนแทบขยับหัวไหล่ไม่ได้ ทำให้ผู้ป่วยไม่ยอมขยับจนเกิดพังผืดมารัดในข้อไหล่ ในระยะหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อมาอาการปวดจะเริ่มลดลงแต่จะพบว่าการขยับข้อไหล่จะลดลงกว่าเดิมมาก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งานต่างๆเช่น ไม่สามารถติดตะขอเสื้อใน เกาหลัง เอื้อมมือหยิบของ ไม่ได้

สาเหตุของอาการไหล่ติด

สาเหตุจากเส้นเอ็นรอบหัวไหล่มีอาการอักเสบจากการใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่หนักเกินไป หรือการบาดเจ็บของเอ็นหัวไหล่ในผู้ที่เล่นกีฬา
สาเหตุจากข้อต่อ เยื่อหุ้มข้ออักเสบ ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม จากอุบัติหตุหรือจากอายุการใช้งานมานาน

การรักษา

เป้าหมายของการรักษาที่สำคัญคือการลดอาการปวดและเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ทำให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ

วิธีการรักษา ประกอบด้วย

-การทานยาแก้ปวดลดการอักเสบ ยาคลายกล้ามเนื้อ
-ใช้วิธีทางกายภาพเพื่อลดปวด และเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ เช่น ประคบอุ่น
-การฉีดยาหรือการผ่าตัด เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน

ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลพระรามเก้า

Comments

comments