ผวจ.นครราชสีมา ประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ ย้ำใช้น้ำอย่างประหยัด

172

ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ 32 อำเภอ รวมทั้งภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในระเบียบวาระทั้งสิ้น 7 วาระ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในระเบียบวาระที่ 4.1.6 ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่

  • อ่างลำตะคอง อ.สีคิ้ว ปริมาณน้ำ 129 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 41% ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.เมตร
  • อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ปริมาณน้ำ 50 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 32 % ของพื้นที่เก็บกัก 155 ล้าน ลบ.เมตร
  • อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี ปริมาณน้ำ 54 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 38 % ของพื้นที่เก็บกัก 141 ล้าน ลบ.เมตร
  • อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี ปริมาณน้ำ 93 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 34 % ของพื้นที่เก็บกัก 275 ล้าน ลบ.เมตร

ส่วนอ่างน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 116 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 35 % ของพื้นที่เก็บกัก 331 ล้าน ลบ.เมตร

ภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลาง 27 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 446 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 36% ของพื้นที่เก็บกัก 1,216 ล้าน ลบ.เมตร

นายสยาม ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโญ ทำให้ฝนตกสะสมลดลงและน้ำไหลลงอ่างน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันเฉลี่ยประมาณ 30 % จึงเน้นย้ำสงวนน้ำอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญวิถีชีวิตพี่น้องเกษตรกรต้องทำนาข้าว ปลูกพืชไร่เลี้ยงชีพ จึงต้องสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขณะนี้ให้สำรวจแหล่งน้ำดิบและทยอยสูบน้ำมาเก็บกักให้มากที่สุด ทั้งนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ช่วงเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุก จึงคาดหวังให้มีร่องมรสุมหรือดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านทำให้มีน้ำไหลลงอ่างมากๆ ปีหน้าจะได้ไม่เกิดภัยแล้ง

การแก้ไข:

  • เพิ่มหัวข้อเพื่อสรุปประเด็นสำคัญของข่าว
  • ย่อข้อความให้กระชับ โดยตัดข้อความที่ไม่จำเป็นออก เช่น คำว่า “โดยพร้อมเพรียงกัน” “โดยพร้อมเพรียงกัน” “คิดเป็น 36% ของพื้นที่เก็บกัก 1,216 ล้าน ลบ.เมตร”
  • เปลี่ยนคำบางคำให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น “ย้ำสงวนน้ำอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ” เป็น “เน้นย้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัด”
  • เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น “สำรวจแหล่งน้ำดิบและทยอยสูบน้ำมาเก็บกักให้มากที่สุด” “คาดหวังให้มีร่องมรสุมหรือดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านทำให้มีน้ำไหลลงอ่างมากๆ”