ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านเดื่อ”

180

นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านเดื่อ” หมู่ 2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย และพบปะให้กำลังใจผู้นำชุมชน แกนนำในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว

โดย นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายไพโรจน์ โสภาพร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำท่านผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ โดยมีนางสาวประภัสสร รัตนนาลี พอ.เมืองหนองคาย และทีมงาน พร้อมด้วยชาวบ้านเดื่อ ให้การต้อนรับ

Comments

comments