ผู้นำตำบลท่านางแมว แวงน้อย ร่วมใจสร้างสถานที่กักตัวโควิด 19

94

กลุ่มผู้นำในตำบลท่านางแมว และกลุ่มจิตอาสา ซึ่งนำโดย นายบุญโฮม ปราบ ณ ศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา นายฉันท์ชัย ชานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านโนนเขวา นายณรงค์ศักดิ์ ไกวัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโพนงาม ทั้ง 3 หมู่บ้านอยู่ในตำบลท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุนทร มาตวังแสง อดีตกำนันตำบลท่าวัด กลุ่ม อสม. และกลุ่มจิตอาสา ซึ่งนำโดย นางสาวอุบล ขอดคำ เลขานุการชมรมกีฬา ใน อ.แวงน้อย ประธานกลุ่มจิตอาสาตำบลท่านางแมว/เจ้าของสนามมอเตอร์คอร์สตำบลท่านางแมว ทั้งหมดได้ร่วมใจกันทำจุดกักตัวโควิด 19 ภายในหมู่บ้าน ที่โรงเรียนบ้านโนนเขวา ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานราชการและให้พี่น้องในตำบลได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่วนงบประมาณที่ใช้จ่าย ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านและผู้ใจบุญภายใน อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ส่วนหนึ่งสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับศูนย์กักตัว 14 วัน

Leaders in Tha Nang Maeo Subdistrict and a group of volunteers led by Mr. Boonhome Prabnasak, Village Headman of Village No. 1, Ban Non Khao, Mr. Chanchai Chanon, Village Headman of Village No. 10, Baan Non Khao, Mr. Narongsak Kaiwan, Headman of Village No. 4, Ban Phon Ngam, all 3 villages live. in Tha Nang Maeo Subdistrict, Waeng Noi District, Khon Kaen Province, along with Mr. Sunthorn Matwangsaeng, former Tha Wat Sub-district sub-district governor, the Volunteer Volunteer Group, and the Volunteer Group led by Ms. Ubon Kodkham, the secretary of the sports club in Waeng Noi District, the chairman of the Jit Group. Volunteer in Tha Nang Maeo Subdistrict/Owner of the Motor Course in Tha Nang Maeo Subdistrict All have joined together to create a COVID-19 quarantine point in the village. at Ban Non Khwao School, Tha Nang Maeo Subdistrict, Waeng Noi District, Khon Kaen Province, in order to alleviate the burden of government agencies and make the sub-district brothers and sisters more comfortable budget expenditure Received support from villagers and philanthropists in Waeng Noi District, Khon Kaen Province, partly supporting food and beverages for the 14-day detention center.

Comments

comments