ผู้ว่าฯขอนแก่น สั่งเฝ้าระวังน้ำหลาก-ดินโคลนถล่ม จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ 24 ชม.

284

ผู้ว่าฯขอนแก่น สั่งเฝ้าระวังน้ำหลาก-ดินโคลนถล่ม จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน 24 ชม. พร้อมติดตามมวลน้ำจากโคราช-เพชรบูรณ์-เลย และ ชัยภูมิ อย่างใกล้ชิด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 ต.ค.63 ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอด้านทิศตะวันตกของจังหวัด คือที่ อ.ภูผาม่าน,ชุมแพ,หนองเรือ,ภูเวียง,มัญจาคีรี และ อ.เวียงเก่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ดานแรกของการรับมวลน้ำหนุนจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยที่ในขณะนี้ชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าพื้นที่เพื่อประจำการตลอดทั้ง 24 ชม. เพื่อประเมินสถานการณ์และเฝ้าติดตามมวลน้ำในแม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆที่ขณะนี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และที่สำคัญคือการเฝ้าติดตามมวลน้ำจาก จ.นครราชสีมา ที่จะไหลผ่านมาที่ จ.ชัยภูมิและเข้าอยู่ในความจุอ่างของเขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งเขื่อนฯได้มีการเพิ่มการระบายน้ำมาตามแม่น้ำเชิญและแม่น้ำพรมแล้ว

“ เราเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ ที่ จ.นครราชสีมา อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยที่ อ.ชุมแพ จะเป็นด่านแรกที่จะรับน้ำจากแนวทางน้ำที่เราคาดการณ์ไว้ ดังนั้นมาตรการรับมือต่างๆเราต้องรัดกุมและพร้อมต่อการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเราทันที ขณะเดียวกันดินที่ขณะนี้ชุ่มน้ำแล้ว และยังคงมีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในหุบเขา ยอดเขาและพื้นที่เชิงเขาที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่หากมีการประเมินสถานการณ์แล้วเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยก็จะมีการอพยพประชาชนในพื้นที่มาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ โดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัตน์ ที่มีปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสำนักชลประทานที่ 6 ได้มีการจัดระบบการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่แก้มลิง สำหรับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในด้านต่างๆในภาพรวม