ผู้ว่าฯยโสธรตรวจสอบถนนถูกน้ำท่วมขังผิวจราจรอำเภอกุดชุม

41

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมถนนวารีราชเดช ทางหลวงหมายเลข 2169 ช่วงบริเวณหัวเกาะ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม เนื่องจากเมื่อสองวันที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนทำให้เกิดน้ำท่วมข้งถนนบริเวณดังกล่าวจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้และถนนวารีราชเดชเส้นทางนี้เชื้อมจากตัวจังหวัดยโสธร ผ่านอำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทาง ของจังหวัดยโสธรที่เชื้อมกับจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญและจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่ในขณะนี้น้ำได้ระบายออกจากผิวจราจรหมดแล้วสามารถสัญจรได้สะดวกและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและในระยะยาวผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงดูพื้นที่และหาแนวทางแก้ไขน้ำระบายไม่ทันร่วมกับนายอำเภอกุดชุม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำระบายไม่ทันในครั้งนี้

Comments

comments