ผู้ว่าฯ หนองคายสำรวจพื้นที่วัด 3 แห่ง ทุ่มงบให้กรมศิลปากรและวัฒนธรรมเดินหน้าบูรณะโบราณสถานและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

2583

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22 มี.ค.) นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายโสภณ ห่วงญาติ นายอำเภอเมืองหนองคาย รักษาการปลัดจังหวัดหนองคาย และนายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจพื้นที่ของวัด 3 แห่ง คือ ที่วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน วัดเทพพลประดิษฐาราม ต.เวียงคุก และวัดโคกป่าฝาง ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ 10 ล้านบาทมาทำการบูรณะสถานที่สำคัญในวัด โบราณสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดทั้งสามแห่งให้สวยงาม

โดยทางจังหวัดได้ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายเป็นผู้ออกแบบ กรมศิลปากรตรวจสอบความถูกต้อง และดูแลดำเนินการโดยวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บางส่วนเริ่มดำเนินการแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

สำหรับวัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน เป็นวัดที่มีสัตตมหาสถานที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย 7 แห่ง รายรอบบริเวณวัด รวมถึงพระธาตุบังพวนที่สร้างในยุคสมัยใกล้เคียงกับพระธาตุพนม มีการนำพระบรมสารีริกธาตุหัวเหน่าของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย

วัดเทพพลประดิษฐาราม ต.เวียงคุก เป็นวัดเก่าแก่ มีพระธาตุคู่ขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณวัด มีเสาหลักเมืองเก่าแก่ที่หักลง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายสั่งให้มีการบูรณะทั้งของเก่าและของใหม่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

Comments

comments