ผู้ว่าฯ หนองคายหนุนทำเกษตรเลี้ยงปลาแบบครบวงจร

426

ผู้ว่าฯ หนองคายเดินโครงการ “ผู้ว่าฯ พาไปยาม” หนุนเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาและขยายพันธุ์ปลา และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง สนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เผยปลาคังกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จำหน่ายได้ราคาสูงกิโลกรัมละ 400-600 บาท

นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำกิจกรรมในโครงการ “ผู้ว่าฯ พาไปยาม” ครั้งที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลครบวงจร โดยติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ ชมการฉีดฮอร์โมน รีดไข่ปลา และการขยายพันธุ์ปลานิล ปลาไน ในบ่ออนุบาล

จากนั้นติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านกองนาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ ซึ่งรวมกลุ่มกัน 34 คนเลี้ยงปลานิลกระชังแม่น้ำโขง และปลานวลจันทร์ในบ่อ แล้วนำมาแปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียว และแหนมปลาส้ม ขายให้ประชาชนในหมู่บ้านรวมถึงตามงานต่างๆ ที่อำเภอจัดขึ้น เป็นสินค้าโอทอปประจำหมู่บ้าน

สุดท้ายชมการดำเนินงานของสุรินทร์ฟาร์ม ของนายสุรินทร์ ยืดยาว ที่บ้านกองนาง เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลานิล ปลาคัง ปลาหมอจำหน่าย มีตลาดรับซื้อทั้งในและต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จในอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มีตลาดรองรับที่สดใส

Comments

comments