พญ. นภัสนันท์ เทพพรพิทักษ์ จาก รมย์รวินท์ คลินิก ร่วมเป็น Moderator ในงาน Workshop ที่สถาบันสอน Allergan Medical Institute

46

พญ. นภัสนันท์ เทพพรพิทักษ์ จาก รมย์รวินท์ คลินิก  ร่วมเป็น Moderator ในงาน Workshop ที่สถาบันสอน Allergan Medical Institute  จัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านหัตถการการแพทย์ ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่า รมย์รวินท์ คลินิก พร้อมเป็นผู้นำทางด้านหัตถการแพทย์  มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการดูแลด้านความงามและผิวพรรณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า  ณ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็ว ๆ นี้