พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย )

1017

– ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท – ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข้าเยี่ยมร้านลูกค้า- จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า- รับผิดชอบเป้าหมายการขายสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ- ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกของฝ่ายฯในพื้นที่การขาย เพื่อการกระตุ้นยอดขาย- ติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งของบริษัทฯและคู่แข่ง- เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- สรุปข้อมูลยอดขายให้สมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด- วิเคราะห์พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของบริษัท- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานได้ที่นี่