พนังลำน้ำชี ขาดยาวกว่า 50 เมตร เร่งอพยพ​ชาวบ้าน

29

ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา นายศุภศาย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ได้ระดมทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กู้ภัยเมตตาธรรมจีโหงวเกาะ และกำลังเสริมจากทุกภาคส่วน อพยพราษฎรออกจากพื้นที่น้ำท่วมมาที่ปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอฆ้องชัย ได้ตั้งศูนย์อพยพ และศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย เป็นเบื้องต้น พร้อมให้ทีมเฝ้าระวังรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นในเช้านี้ 07.30 น. พนังลำชีขาดเป็นทางยาวกว่า 50 เมตร อพยพราษฎรแล้ว 460 คน โดยมี จ่าเอกประสงค์ จันทร์กระจ่าง ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดมทีมเฝ้าระวังตลอดทั้งคืน

สำหรับหมู่บ้านที่ประสบภัยครั้งนี้ประกอบด้วย บ้านโนนแดงหมู่ที่ 2 ระดับน้ำเฉลี่ย 30 เซนติเมตร บ้านกุดเชื่อมหมู่ที่ 3 ระดับน้ำ เฉลี่ย 1 เมตร อพยพขึ้นที่สูงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน ผู้อพยพจำนวน 100 คน บ้านวังยางหมู่ที่ 5 ระดับน้ำ 2-3 เมตร ผู้อพยพจำนวน 160 คน อพยพไปที่ลานข้าวหมู่บ้าน และบนพนัง และบ้านสะดำศรี หมู่ที่ 8 ระดับน้ำ 2-3.5 เมตร ผู้อพยพ จำนวน 200 คน อาศัยพื้นที่หน้าบ้านนายก อบต.ลำชี และเขื่อนวังยาง