พยาบาล รพ.อุดรฯ เดือด ยกระดับชุมนุมไล่หัวหน้าบริหารไม่โปร่งใส หลังผ่าน 7 เดือนไม่คืบ ซ้ำผู้บริหารให้ย้ายพยาบาลด้วย

631

ที่ริมถนนเพาะนิยม หน้าโรงพยาบาลอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

เจ้าหน้าที่พยาบาล พนักงานบุคลากรทางการแพทย์ ลูกจ้าง ประมาณ 50 คน ได้รวมตัวกันชุมนุมประท้วง และถือป้ายขับไล่ นางกิตติยา เตชะไพโรจน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี ให้ออกจากโรงพยาบาล ท่ามกลางการรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานีเคยชุมนุมประท้วง เรียกร้องไม่เอา นางกิตติ เตชะไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพยาบาล เนื่องจากบริหารงานโดยขาดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานแบบเอาพรรคพวก มีนโยบายบริหารงานที่ลิดรอนสิทธิการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเวร ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ ลดคนเข้าเวรทุกแผนก จึงกระทบต่อการทำงานและการดูแลคนไข้ไม่ทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลเคยชุมนุมเรียกร้องมาตั้งแต่เดือน พ.ย. 60 จึงมาทวงถามความคืบหน้า