พรรคไทยธรรม มอบหน้ากากอนามัย-น้ำดื่ม ให้ปชช ร้อยเอ็ด

88

ดร.อโณทัย ดวงดารา หัวหน้าพรรคไทยธรรม มีความห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังลุกลามทั่วประเทศ ประกอบกับหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอย ศูนย์กักตัว ประจำตำบล ประจำหมู่บ้าน

จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งทำงานอยู่ด่านหน้า อยู่ใกล้ชิดประชาชน นับเป็นผู้มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 อีกทั้ง ยังมีความต้องการสิ่งสนับสนุนในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเป็นอย่างมาก รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภคด้วย

ดร.อโณทัย ดวงดารา หัวหน้าพรรคไทยธรรม ได้มอบหมายให้ ตัวแทนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคไทยธรรม ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องบุคลากรสาธารณสุข อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค รับมอบโดยนางเครือมาส อนันตา สาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด.

Comments

comments