พระธาตุท่าอุเทน

632

พระธาตุคู่เมืองนครพนม สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 โดยจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ซึ่งนอกจากความสง่างามขององค์พระธาตุแล้ว ลวดลายปูนปั้นรอบองค์พระธาตุที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธชาดก ก็น่าชมน่าศึกษาในรายละเอียดไม่แพ้กัน

โดยทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 นอกจากนี้ พระธาตุท่าอุเทนยังถือเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์ เชื่อกันว่าหากมานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบดั่งพระอาทิตย์

ที่ตั้ง : ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Phrathat pair Mueang Nakhon Phanom Built since 1912, modeled after Phra That Phanom, but smaller. Inside contains Buddha’s relics and Arahatthat. Which was summoned from Yangon Myanmar Including Buddha images and various valuables Which in addition to the dignity of the Phra That Stucco patterns around the Buddha That tells the story of Phutthachatok It is equally worth seeing, worth studying in detail.

Every year there will be an event to worship the relics on the 13th lunar day to waning 1 lunar month 4 In addition, Phra That Tha Uthen is also regarded as the relics of the birthday of people born Friday It is believed that if you come to worship this relics, you will be rewarded with a glorious life like the sun.

Location: Tha Uthen Sub-district, Tha Uthen District, Nakhon Phanom Province