พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ

545

หนึ่งในพระธาตุองค์สำคัญของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ภายในวัดมหาธาตุ (เดิมชื่อว่าวัดมิ่งเมือง) ถือเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีความสูง 24 เมตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 5.85 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465 โดยใช้เวลาสร้างประมาณสองปี จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม (องค์เดิม) ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุซึ่งค้นพบจากเจดีย์เก่าแก่ภายในวัดนั่นเอง

นอกจากเที่ยวชมกราบไหว้พระธาตุนครแล้ว เรายังสามารถเข้าไปสักการะองค์พระประธานในพระอุโบสถ รวมทั้งชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงซึ่งอยู่ด้านหน้าวัด เพียงแค่ข้ามถนนสุนทรวิจิตรไปอีกด้วย ในทุกปีจะมีงานฉลองสมโภชพระธาตุนคร ณ วัดมหาธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

ที่ตั้ง : ริมแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

One of the important relics of Nakhon Phanom Province. Enshrined inside Wat Mahathat (Formerly known as Wat Ming Muang) is considered a relics for those born on Saturday, it is 24 meters high, the base is a square, 5.85 meters wide, it was completed in 1922 and took about two years to build. It is modeled from Phra That Phanom (the original one) inside it contains the Phra That Phanom which was discovered from the old chedi inside the temple.

In addition to sightseeing and worshiping Phra That Nakhon We can also visit the Buddha image in the Ubosot. Including the view of the Mekong River which is in front of the temple Just cross the road to Sunthorn Wichit as well Every year, there will be a celebration of Phra That Nakhon Phra That Nakhon at Wat Mahathat on the 15th lunar month.

Location: On the Mekong River, Sunthorn Wichit Rd., Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Nakhon Phanom Province