พระธาตุเชิงชุม

814

พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครแห่งนี้อยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร องค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงาม

องค์พระธาตุหันหน้าไปทางหนองหานในทางทิศตะวันออก เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตรเศษ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ที่ฐานเจดีย์ มีซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท ซุ้มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอดปราสาท ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลง และหินทรายแดง ซุ้มประตูหลอกแบบขอม ด้านทิศ เหนือ ใต้ และตะวันตก ซุ้มประตูทางเข้าจริงด้านทิศตะวันออก

แต่แรกเริ่มพระธาตุเชิงชุมคงเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ด้านขวามือ มีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 องค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง เนื่องจากช่วงที่อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคอีสานของไทย ราวพุทธศตวรรษที่ 19 และได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่

รวมถึงมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาคที่จมอยู่ใต้หนองหาร ซึ่งชาวสกลนครเชื่อว่าการมาสักการะพระธาตุเชิงชุมจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง รวมถึงขอพรให้มีโชคลาภ ได้เงินหมื่นเงินแสน

ที่ตั้ง : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

Phra That Choeng Chum This sacred sanctuary of Sakon Nakhon is located at Wat Phra That Choeng Chum Worawihan. Phra That Phra That was built to cover the footprint of the Buddha 4 Buddha within the vihara is also a place of Luang Por Phra San Buddha image in the Mara Wichai posture of the beautiful Chiang Saen art.

Phra That is facing to Nong Han in the east. It is a brick-and-mortar pagoda Rectangular shape, 24 meters high, with a rectangular base fraction. The upper part is a square lotus shape. There are no patterns at the base of the pagoda, with arches on all four sides. The golden peaks of Phra That Choeng Chum are made of pure gold, weighing 247 baht. Inside is solid, made of laterite. And red sandstone Fake Khmer arches on the north, south and west sides, the actual entrance arches on the east side.

But at the beginning, Phra That Choeng Chum was probably a sandstone castle, the art of Khmer period. Inside the right-hand side frame of the entrance to the tunnel There is an inscription of Phra That Choeng Chum, ancient Khmer script Around the 16th century Buddhist relics are present in Lan Xang art. Due to the influence of the Lan Xang Kingdom spread to the northeast of Thailand Around the 19th century, and the restoration of the relics were restored.

There is also a sacred well that is said to be a link between the city of mankind and the city of Naga that sinks under Nong Han. Sakon Nakhon people believe that worshiping Phra That Choeng Chum will save them from all dangers. Including wishing for good fortune Earn ten thousand money hundred thousand

Location: That Choeng Chum Subdistrict, Mueang District, Sakon Nakhon Province