พระสงฆ์ขอนแก่นและชาวบ้านช่วยกันบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อปิดทางน้ำ และซ่อมพนังกั้นน้ำชี

112

ที่ปากหนองผือ ตรวข้ามกับพนังกั้นแม่น้ำชีกับประตูระบายน้ำ D 9 พื้นที่บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ พร้อมพระสงฆ์จากวัดตาลเรียง และชาวบ้านบ้านผือ ช่วยกันบรรจุทราบใส่กระสอบปุ๋ย เพื่อนำไปกั้นพนังกั้นแม่น้ำชีที่ทลายลงไปเป็นทางยาวประมาณ 15 เมตร หลังน้ำชีได้กัดเซาะดินใต้พนัง จนทำให้น้ำได้ไหลเข้าพื้นที่บางส่วนแล้ว

นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวว่า ประตูระบายน้ำD 9 และพนังกั้นน้ำในจุดนี้มีความสำคัญกับตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจของตัวเมืองขอนแก่นเป็นอย่างมาก เพราะหากพนังขาด หรือน้ำชีทะลักลอดใต้พนังข้ามไปยังฝั่งหนองผือ ในปริมานมาก น้ำในหนองผือก็จะเอ่อท่วมพื้นที่ตำบลพระลับ และทะลักท่วมในเขตเมืองขอนแก่นทั้งหมด

“ก่อนจะเข้าหน้าฝน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระลับ ต้องออกมาตรวจสอบความแข็งแรงของพนังกั้นลำน้ำชีที่บริเวณดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำ ซึ่งในปีนี้พบว่า น้ำชีได้ไหลผ่านพื้นของพนังไปยังหนองผือ และพนังก็ทลายลงน้ำเป็นทางยาวประมาณ 15 เมตร จึงรีบแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหาแนวทางปิดกั้นน้ำชีไม่ให้ไหลเข้าหนองผือ เพราะน้ำจะท่วมเมืองขอนแก่น ผู้ว่าฯจึงประสานชลประทานขอนแก่น และ ปภ.ขอนแก่น ให้มาตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการปิดกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าหนองผือเด็ดขาด”

นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวต่ออีกว่า กรม ชลประทาน ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง พร้อมทั้งทำการปิดทางน้ำ ที่ไหลผ่านพื้นพนังไปยังหนองผือได้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำออกจากหนองผือมายังน้ำชี และปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติ ส่วนพนังกั้นน้ำชีที่พังทลายนั้น พระสงฆ์และชาวบ้าน ร่วมกันบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อนำมาซ่อมแซมในจุดที่พนังทลายลง ซึ่งขณะนี้การดำเนินใกล้จะเสร็จแล้ว หากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เท่ากับว่า พระสงฆ์กับชาวบ้านผือ ช่วยกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมเมืองขอนแก่นได้สำเร็จ จากนั้นก็จะต้องเฝ้าระวัง มวลน้ำที่มาจากจังหวัดชัยภูมิว่าจะมีปริมาณน้ำมากน้อยเพียงใด ทั้งยังต้องเฝ้าระวังพนังกั้นน้ำชีต่อไปอีกด้วย

ทางด้าน นายสุวรรณ อุปพลเถียร หัวหน้าหน่วยซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานหนองหวาย กล่าวว่า ที่ประตูD9 นั้น ชลประทานได้มาตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากหนองผือ ลงน้ำชีเป็นเวลาร่วมเดือนแล้ว เพื่อพร่องน้ำออกจากเขตเมือง หรือจากหนองผือ ลงสู่น้ำชี ในส่วนของพนังกั้นน้ำชีนั้น ในพื้นที่รับผิดชอบ ยังไม่พบความเสียหาย มีเพียง จุดประตูD9 เพียงแห่งเดียว ซึ่งขณะนี้ชลประทาน และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันซ่อมแซมพนังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว