พร้อมเที่ยวลาว จีน ผ่านรถไฟความเร็วสูง ราคาสบายๆ

472

สื่อทุกแห่งในลาวได้มีการเผยแพร่อัตราค่าโดยสาร รถไฟลาว-จีน ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมนี้ โดยอ้างอิงจากหนังสือแจ้งการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เลขที่ 24016/ยทข.หก. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกรมทางรถไฟ และประกาศใช้ค่าโดยสารนี้เป็นการชั่วคราวในระยะแรกที่เริ่มให้บริการ

โดยรายละเอียดค่าโดยสารเที่ยวเดียวของขบวนรถไฟความเร็วปานกลาง ในช่วงสถานีสำคัญ มีดังต่อไปนี้

นครหลวงเวียงจันทน์-บ่อเต็น(ปลายทาง)
ตู้โดยสารชั้น 1 คนละ 294 หยวน หรือ 529,000 กีบ หรือ 1,510 บาท
ตู้โดยสารชั้น 2 คนละ 185 หยวน หรือ 333,000 กีบ หรือ 950 บาท
ค่าโดยสารรถไฟความเร็วธรรมดา คนละ 132 หยวน หรือ 238,000 กีบ หรือ 680 บาท

นครหลวงเวียงจันทน์-หลวงพระบาง
ตู้โดยสารชั้น 1 คนละ 174 หยวน หรือ 313,000 กีบ หรือ 895 บาท
ตู้โดยสารชั้น 2 คนละ 110 หยวน หรือ 198,000 กีบ หรือ 565 บาท
ค่าโดยสารรถไฟความเร็วธรรมดา คนละ 78 หยวน หรือ 140,000 กีบ หรือ 400 บาท

นครหลวงเวียงจันทน์-วังเวียง
ตู้โดยสารชั้น 1 คนละ 91 หยวน หรือ 164,000 กีบ หรือ 465 บาท
ตู้โดยสารชั้น 2 คนละ 57 หยวน หรือ 103,000 กีบ หรือ 295 บาท
ค่าโดยสารรถไฟความเร็วธรรมดา คนละ 41 หยวน หรือ 74,000 กีบ หรือ 210 บาท