พัทยาน้อย (เขื่อนสิรินธร) อุบลราชธานี

86

จุดท่องเที่ยว พักผ่อน ทานอาหาร และเล่นน้ำยอดฮิตภายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ที่เรียกกันให้เก๋ไก๋ว่าพัทยาน้อย หรือทะเลอีสานใต้ มีชื่อเสียงมานานหลายปี เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนอุบลรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะวันหยุดยาวและเทศกาลต้องบอกว่าลูกค้าแน่นหนามาก

Tourist spots, resting, eating and playing in the popular water in the Sirindhorn Dam Reservoir area known to be chic as Pattaya Noi or the southeastern sea famous for many years It is a recreation center for Ubon people including nearby provinces. Especially long holidays and festivals, I must say that the customers are very crowded.

Comments

comments