พายุฤดูร้อน ซัดถล่มอำเภอบ้านผือ อุดรหนัก

17

เกิดพายุและฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี ทำให้บ้านเรือนประชาชนและสิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายหลายหลัง นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการสำรวจเบื้องต้น บ้านเรือน และยุ้งข้าวของราษฎร ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 1. บ้านนาเจริญ หมู่ 13 ตำบลจำปาโมง บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง ยุ้งข้าว 2 หลัง 2. บ้านไผ่ล้อม หมู่ 10 ตำบลเมืองพาน บ้านเรือนเสียหาย 15 หลัง 3. บ้านหัวคู หมู่ 1 ตำบลบ้านผือ บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง และ 4. บ้านธาตุ หมู่ 2 ตำบลหายโศก บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง ทั้งนี้อำเภอบ้านผืออยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และจะรายงานให้ทราบต่อไป
สำหรับจุดบ้านไผ่ล้อม ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านผือ เขต 1 และเป็นตัวแทน นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ลงสำรวจพื้นที่บ้านไผ่ล้อม ตำบลเมืองพาน พร้อม นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน นายภาณุพงค์ ผิวสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่ล้อม และ กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ร่วมลงสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ทราบว่า พายุลงเมื่อตอนเช้าตรู่ของวันนี้ ช่วงตี 4 ตนและคณะทำงาน พบว่า สำหรับ บ้านไผ่ล้อม หมู่ 10 ตำบลเมืองพาน มีบ้านเรือนเสียหาย 15 หลัง จะรีบประสานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ พร้อนกันนี้ได้ประสาน นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เพื่อลงพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

Comments

comments