พิเชฐ” รมว.ดิจิทัลฯ ตรวจโครงการบริหารร้านค้าปลีกดิจิทัลเมืองช้าง

103

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ตรวจเยี่ยมโครงการระบบงานบริหารร้านค้าปลีก POS ดิจิทัลชุมชน ด้าน e-Commerce ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

ในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทย ที่ อ.ปราสาท เมืองช้าง เพื่อเป็นช่องทางผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ เตรียมเปิดตัวจำหน่ายสินค้าจากชุมชนอย่างเป็นทางการ 25 พ.ค.นี้ มีแผนขยายจุดติดตั้ง 5,000 แห่งทั่วประเทศ เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตปราสาท 104 (ทมอ) บ้านขยอง หมู่ 11 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เดินทางมาตรวจราชการโครงการระบบบริหารร้านค้าปลีก (Point of Sale : POS) โครงการดิจิทัลชุมชน ด้าน e-Commerce นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้บริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศ

ขณะนี้ไปรษณีย์ไทยได้ติดตั้งระบบ POS ไว้ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต (ปณอ.) ไปแล้ว 200 แห่งทั่วประเทศ และได้ฝึกสอนให้ชาวบ้านในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม POS จนสามารถขึ้นทะเบียนสินค้า เข้าสู่ระบบออนไลน์ มามากกว่า 1,300 รายการ ข้อมูลสินค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้จะเชื่อมโยงไปยังร้านค้าออนไลน์ www.thailandpostmart.com และร้านค้าออนไลน์อื่นๆ ได้อย่างสะดวกเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงและสั่งชื้อได้โดยง่าย COD (Cash on Delivery)

Comments

comments