พุทธศาสนิกชนจ.บุรีรัมย์ ทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา แบบนิวนอร์มอล

164

บรรยากาศที่วัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม (บ้านทุ่ง) ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีพุทธศาสนิกชนในตำบลนางรอง และตำบลใกล้เคียง นำข้าวปลาอาหาร น้ำดื่ม รวมถึงของแห้ง เทียนพรรษา และจัตุปัจจัย มาร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร ต่างก็ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และบางคนก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมาด้วย ขณะที่ทางวัดก็ปิดศาลาการเปรียญ เปลี่ยนให้ญาติโยมมาทำบุญที่ลานธรรม ซึ่งเป็นสถานที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกมากกว่า เพื่อลดความแออัดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ป้องกันโควิด ตามนโยบายของภาครัฐด้วย ขณะที่ พระอาจารย์ มหาสง่า ปสุโต ประธานสงฆ์ ก็ได้บรรยายธรรมเทศนาแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อให้นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติในช่วงสถานการวิกฤตโควิด มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน