ภูผาแง่ม ต้นมะค่ายักษ์ เลย

202

“ภูผาแง่ม” ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ไปทางทิศใต้ 12 กิโลเมตร ระหว่างทางขึ้นมีดอกไม้ป่าบานสะพรั่งสวยงามมากในช่วงฤดูหนาว และระหว่างทางไปนั้นยังมีต้นมะค่ายักษ์ อายุหลายพันปี วัดโดยรอบโคนต้นยาว 978 เซนติเมตร อยู่ภายในเขตป่าภูผาแง่ม