มท.2 ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ ตรวจติดตามและให้แนะนำในุป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

56

บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ เพื่อติดตาม กำกับดูแล และให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องโรงพยาบาลสนาม และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบพัดลมให้กับโรงพยาบาลสนามของจังหวัดบึงกาฬ โดยบริษัท บึงกาฬรับเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด มอบพัดลม จำนวน 100 ตัว และ ดร.ยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ มอบพัดลม จำนวน 30 ตัว ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า วันนี้ต้องกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยขณะนี้ จ.บึงกาฬ ก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วหลายอำเภอ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ขอกลับเข้ามารับการรักษาที่ภูมิลำเนา รัฐบาลก็ได้กำหนดแนวทางร่วมกับทุกจังหวัดในเรื่องมาตรการในการดูแลผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้กล่าวปิดท้ายว่า “ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด-19 กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมครับ”

Comments

comments