มวลน้ำลำเชียงไกรทะลัก น้ำท่วมถนนมิตรภาพ

186

นายถนอม แกกสันเทียะ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ( บทช. ) คง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ โครงข่ายทางหลวงชนบท อย่างใกล้ชิด การระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย ซึ่งมีมวลน้ำจำนวนมาก ส่งผลให้โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบน้ำหลากท่วมผิวทาง สาย นม.1046 แยก ทล.2 – บ้านสะแทด ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ช่วงหลักกิเมตรที่ 0+500-6+000 ระดับน้ำสูงประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร รถเล็กยังสามารถสัญจรได้ เบื้องต้น บทช.คง ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชน และผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งผิวทาง สาย นม.แยกทางหลวงหมายเลข 2 – อ.โนนสูง มุ่งหน้าเข้า บ้านหนองหัวฟาน ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 1+000-4+200 ระดับน้ำสูงประมาณ 40 เซนติเมตร – 1 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ เบื้องต้น บทช.คง ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง

นอกจากนี้ หมวดทางหลวงโนนสูง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 รายงานน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด กม.201+000 – กม.205+200 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เขตพื้นที่ ต.ตาจั่น อ.คง ฯ สาเหตุเกิดจากน้ำหลากเพราะฝนตกสะสมในพื้นที่ ระดับน้ำประมาณ 10 – 30 ซม. การจราจรผ่านได้ โดยมีเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงโนนสูง คอยบริการ อำนวยความสะดวก

ล่าสุดหน่วยบริการฯ ประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านส้ม (ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.) แจ้งเหตุน้ำท่วม ทล.2 ช่วงหลักกิโลเมตร 201 -206 ระยะทาง 5 กิโลเมตร พื้นที่ ต.ตาจั่น อ.คง ฯ ขาเข้า และขาออก กทม. น้ำท่วมผิวถนน รถเล็กสัญจรได้ลำบาก ขณะนี้ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชน ที่ประสงค์เดินทางเข้า กรุงเทพ ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอำเภอคง อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอโนนไทยฯ