มาดามจอย – ขวัญฤทัย จับมือ พญ. อรุณี เข้าร่วมรับรางวัล The Most Trusted Botulinum Toxin Treatment Clinic

42

มาดามจอย – ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน จับมือ พญ. อรุณี ทองอัครนิโรจน์ (หมอออย) แพทย์เทรนเนอร์ ประจำรมย์รวินท์คลินิก เจ้าของช่อง “พี่หมอพาสวย” ยิ้มแก้มปริ!!! เข้าร่วมรับรางวัล  The Most Trusted Botulinum Toxin Treatment Clinic ผู้นำด้านการปรับรูปหน้า ด้วย Botulinum Toxin ในงาน Hello! Beauty Awards 2022 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ที่รมย์รวินท์ คลินิก ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ที่มีความชำนาญ ผ่านการเทรนนิ่งมากมาย รวมถึงยังมีแพทย์ระดับเทนเนอร์ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาเป็นโค้ชความงามส่วนตัว ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแบบเฉพาะบุคคล รวมถึงการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ไร้กังวล ณ Gaysorn Urban Resort เมื่อเร็ว ๆ นี้

Madame Joy – Kwanruethai Damrongwattanapokin joins hands with Dr. Arunee Thongakkaranirot (Doctor Oil), a medical trainer at Romrawin Clinic, the owner of the channel “Pe Doctor Pa Suay”, smiles with cheeks!!! Participated in the award of The Most Trusted Botulinum Toxin Treatment Clinic, the leader in facial reshaping with Botulinum Toxin at the Hello! Beauty Awards 2022. Over the past 18 years, Romrawin Clinic has been consistently popular with its unique techniques. skilled medical team through a lot of training There is also a nationally award-winning tener doctor as a personal beauty coach. This makes it possible to solve problems directly and individually. including providing a standard, safe, worry-free service at Gaysorn Urban Resort recently