ยโสธรประกาศเตือนระวังพายุดีเปรสชั่น

48

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรส่งหนังสือแจ้งเตือนอำเภอ ท้องถิ่นตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโสธรว่ากรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ 5 (141/2565) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แจ้งว่าเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ (20 มิถุนายน 2565) พายุตีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจุด 155 องศาเหนือ ลองจิจูด 114.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ซึ่งพายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลือนขึ้นฝังประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย รวมทั้งในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว

โดยขอให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งหลีกเสี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกพื้นที่ ประสานเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน โดยให้จัดชุดเฝ้าระวัง รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ชุดจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วน 3.หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรทราบ ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ㆍ 4571 2244 หรือ แจ้งผ่านไลน์ “ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดยโสธร” และ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line [email protected] ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง  

Mr. Suwat Khemphet, Deputy Governor of Yasothon Province sent a notification letter to the district. Local according to the Center for Disaster Prevention and Mitigation, Sothon Province that the Meteorological Department Has issued Announcement No. 5 (141/2522) dated June 30, 2022, informing that at 2:00 p.m. on June 20, 2022, a typhoon in the upper South China Sea was centered at 155 degrees latitude. North longitude 114.5 degrees east with maximum sustained winds near the center of about 55 kilometers per hour.

which this storm moves to the west with a speed of about 15 kilometers per hour It is expected to move up to southern China during July 2-3, 2022 without directly affecting the weather conditions of Thailand. Including during June 30 – July 6, 2022, the monsoon trough lies across the upper North and upper Laos into a low pressure cell covering upper Vietnam. In addition, the southwest monsoon prevails over the Andaman Sea, Thailand and the Gulf of Thailand is getting stronger. This makes Thailand more rain and heavy to very heavy rainfall in some parts of the Northeast. in the area of ​​Yasothon Province to prepare Surveillance and monitor the said situation.

by asking the district And related agencies to proceed as follows: 1. Notify the District Disaster Prevention and Mitigation Division. local government organization and related agencies Public relations alert the public to beware of the dangers of heavy rain and accumulated rain. This can cause flash floods and flash floods. by increasing caution in traveling through areas with thunderstorms including avoiding the risk of being in the open air under the big tree Billboards and unhealthy buildings For farmers should be prepared to prevent and be aware of damage to agricultural products as well. 2. Provide agencies involved in disaster prevention and mitigation in all areas. Coordinate a network of volunteers from all sectors. by providing a surveillance kit including organizing incident response officers Civil Defense Volunteer (PORPORN Disaster Volunteer Kit Ready to provide assistance 24 hours a day

Section 3. If seen or affected and need help when disasters occur can inform the Disaster Prevention and Mitigation Division of Yasothon Province By telephone/fax number ㆍ 4571 2244 or notify via Line “Yasothon Provincial Disaster Information Center” and “P.S.C. Receive 1784 incidents” by adding friends Line [email protected] immediately, 24 hours a day.