ยโสธร เสียหาย 1.08 แสนไร่ พื้นที่การเกษตร

161

นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดยโสธรได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน”หมาอ็อนและต่อเนื่องด้วยพายุ”โนรู” และทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่อยู่ติดลุ่มน้ำและได้รับผลกระทบจำนวน  6 อำเภอ 42 ตำบล ที่เป็นพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจำนวน 108,754.25 ไร่ ประกอบด้วย 1.อำเภอป่าติ้ว 5 ตำบล พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 9,597.25 ไร่ 2.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 11 ตำบล คาดว่าจะเสียหายจำนวน 39,476,00 ไร่ 3.อำเภอเมืองยโสธร 10 ตำบล คาดว่าเสียหาย 18,073.00 ไร่ 4.อำเภอมหาชนะชัย 9 ตำบล คาดว่าจะเสียหาย 29,105.00 ไร่ 5.อำเภอค้อวัง 4 ตำบล คาดว่าจะเสียหาย 10,893.00 ไร่ และ 6.อำเภอไทยเจริญ 3 ตำบล คาดว่าจะเสียหาย 1,630.00 ไร่ รวมพื้นที่การเกษตรทั้ง 6 อำเภอ คาดว่าจะเสียหายจำนวน 108,754.25 ไร่ ในขณะนี้แต่ก็ต้องรอดูมวลน้ำที่ไหลมาเพิ่มอีกว่าจะเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่แต่ขณะนี้ในแต่ละอำเภอก็มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมอีกก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำหนุนตลอดเวลาจึงจะสรุปความเสียหายได้อีกครั้งหนึ่ง