รพ.พะรรามเก้า รับมอบ พยาบาล Digital รับมือ COVID-19

362

นพ.สุรเชษฐ์ สู่นานิช ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย พญ.ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลพระรามเก้า รับมอบหุ่นยนต์ Robot for Care จาก AIS เพื่อใช้ในการช่วยดูแลผู้ป่วย เปรียบเสมือน “พยาบาล Digital” ที่จะเป็นทีมผู้ช่วย แบ่งเบาภาระ ลดการแออัด และเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมการติดเชื้อ ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการความปลอดภัยตามนโยบาย COVID SAFE HOSPITAL

Comments

comments