รมย์รวินท์ คลินิก เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับ Cabin Crew Special เนื่องในวัน “International Flight Attendant Day”

156

รมย์รวินท์ คลินิก เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับ Cabin Crew Special เนื่องในวัน “International Flight Attendant Day” หรือวันของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสากล เพื่อระลึกถึงการให้บริการและการดูแลผู้โดยสารหรือผู้เดินทางบนท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาของทุกปีทางรมย์รวินท์จึงอยากมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกเรือของทุกสายการบินได้รู้สึกผ่อนคลาย จากการทำงานมาอย่างเหนื่อยล้า ฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมออกเดินทางในไฟล์ทต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.romrawinclinic.com หรือ โทร. 080-1539000, 080-1549000 หรือ Line@ : @Romrawinclinic