รมว.ดิจิทัลฯ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บุรีรัมย์ เร่งพัฒนาเยาวชนสู่ยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล

98

ที่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้เดินทางมาตรวจราชการในการพัฒนาเยาวชนด้านดิจิตอล โดยมี นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ Coding Thailand : การพัฒนาเยาวชนทางด้านดิจิตอล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาว่า การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นความสนใจในสาขาดิจิทัลสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูงได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และสังคม ให้เข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Comments

comments