รวมพลคนรักกีฬา มินิ มาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติฯ

160

ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ลานน้ำพุพญานาค) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิ มาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Run for the King “Nongkhai Mini Marathon 2019″

f8d77450eb9534d8dc028377568ece1281bbfc07e1995d850fac3ce0d42ae8cbทั้งนี้ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้มีการจัดงานรวมพลคนรักกีฬา มินิ มาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาการจัดงาน Olympic Day Run

8c177c557c225f786e9bbaabf80b84084db23a04f67cef4ecbe7f521b79b027dจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย และชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิ มาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Run for the King “Nongkhai Mini Marathon 2019” ขึ้น โดยใช้เส้นทางปล่อยตัว ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ลานน้ำพุพญานาค) ไปตามถนนมิตรภาพ (หนองคาย – อุดรธานี ขาออก) กลับตัวที่หน้าร้าน AEC – Nongkhai และเข้าเส้นชัย ณ จุดเดิม ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

c7e2402aa5c9857922af75db11d9297d4d841a23626357d22ba66b9346ccfe4dสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกายโดยการเดิน – วิ่ง และเพื่อเป็นการสร้างกระแสการตื่นตัวในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน

ข้อมูลจาก https://siamrath.co.th/n/83738

Comments

comments