รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ ปรับเพิ่มเตียง Cohort Ward พร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มให้บุคลากร

164

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้ไปตรวจเยี่ยมบ้าน 4 หลัง ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอเมืองจันทร์ โรงพยาบาลอำเภอเมืองจันทร์ และจุดพักคอยอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากตรวจเยี่ยม แล้วได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอำเภอให้เป็นไปตามแนวทางของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอเมืองจันทร์ นายเพิ่มวุฒิ ญาณัปปสุต ปลัดอำเภอ นายจิระวัตร วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ รองสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Comments

comments