ร้อยเอ็ดเปิดให้บริการ Walk-In ฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมืองร้อยเอ็ด

114

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดให้บริการ Walk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ซิโนแวค ให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย 608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, สตรีมีครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป, และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเร็วที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันจัดให้บริการ Walk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ซิโนแวค โดยให้ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ในส่วนผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ให้นำสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังมาแสดง และหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ให้นำสมุดฝากครรภ์มาแสดง เพื่อแสดงหลักฐานในการขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ประกอบด้วย ประชาชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในเขต ศูนย์เทศบาล 1 จำนวน 600 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่นทราย จำนวน 600 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาสร้าง 300 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก จำนวน 300 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกล็ดลิ่น จำนวน 300 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวง 300 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่น จำนวน 300 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง 300 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอภาร จำนวน 300 คน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ้ง จำนวน 300 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,600 คน

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ 22 สิงหาคม 2564 จะมีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย 608 อีกจำนวน 3,600 คน และในส่วนของประชาชนในเขตต่างอำเภอ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 608 สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลชุมชนในเขตอำเภอของท่าน ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-518200 ต่อ 1002, 7174, 7175

Comments

comments