ลานหินตัดสระเพลง

715

แหล่งหินตัดทัพไทย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสระเพลงตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา 1 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งหินทรายที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ พบร่องรอยการตัดหินทรายลึกลงไปจากพื้นดินราว 4-5 เมตร เป็นแนวยาวตลอดอาณาบริเวณ ร่องรอยของการตัดหินเป็นลักษณะการเจาะเนื้อหินลงไปเป็นชั้น ๆ ความลึกชั้นละประมาณ 5 นิ้ว แสดงถึงการใช้เครื่องมือเซาะเนื้อหินลงไปให้ได้ความลึกที่ต้องการแล้วงัดหินออกมาเป็นแผ่น ๆ การเคลื่อนย้ายหินทรายสันนิษฐานว่ามีทั้งใช้ช้างลาก และล่องตามลำน้ำ หากสังเกตหินทรายตามปราสาทหินจะมีการเจาะรูกลม ๆ สำหรับใส่เครื่องมือที่คนโบราณใช้ยกหินเหล่านี้ สำหรับการเดินทางเข้าสู่แหล่งหินตัดต้องมีผู้นำทาง และแจ้งแก่อุทยานแห่งชาติตาพระยาให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม

การเดินทางเข้าสู่แหล่งตัดหินสระเพลง ตั้งต้นจากตลาดตาพระยา ตรงไปทางทิศเหนือตามถนนสาย ๓๔๘ ถึงสี่แยกโคกเพร็ก สามารถตรงต่อไปบนถนนสาย ๓๓๘๒ หรือเลี้ยวซ้ายผ่านถนนสาย ๓๓๐๘ ซึ่งเป็นถนนเลียบชายแดนไทย – กัมพูชา พวกเราเลือกขับรถตรงขึ้นไปตามถนนสาย ๓๓๘๒ ผ่านวัดกะสังอัตตะนันทน์ บ้านโคกปราสาท และตรงไปอีกราว ๕ กิโลเมตร จะถึงบ้านทัพไทย (บ้านโคกตาด้วง) ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว